Træning

AIKI-DO

Ju-Jitsu og Selvforsvarstræning siden 1965

Realistisk selvforsvar.


Ju-jitsu har reelt kun ét mål nemlig at opnå evnen til at kunne forsvare sig mod fysiske overgreb.


Kampsystemet er udelukkende udviklet med det formål at kunne forsvare sig mod tidens vold. Derfor er systemet dynamisk og under konstant forandring for at indfri behovet for effektivt selvforsvar.


Det indeholder et stort antal teknikker, bl.a. de mest effektive kampteknikker fra f.eks. karate, aikido, judo og andre fortrinsvis japanske systemer.


Udover at opnå en høj grad af selvforsvarsevne og god fysisk form fører træningen til en fin fysisk og psykisk selvkontrol, udbygning af koncentration og fordybelse


Det er vigtigt at forstå, at Ju-jitsu er skabt med det formål at kunne forsvare sig mod farlige angreb, det er ikke skabt som kampsport, konkurrencesport eller lignende.Ju-jitsu er situationsbestemt


Ju-jitsu er dynamisk og effektivt fysisk selvforsvar, der drejer sig om at kunne håndtere en faresituation hurtigt og effektivt.


Selvforsvar består af fysiske foranstaltninger og ikke-fysiske foranstaltninger for at afværge og håndtere trusler og overgreb. Ju-jitsu er et af de største og mest alsidige systemer inden for det fysiske selvforsvar.


Vi tænker og arbejder ud fra de situationer, hvor du kan blive udsat for overgreb.

Vi træner simulerede angreb og forsvarssituationer, tilpasset din form og tekniske kunnen. Det betyder bl.a. at du hele tiden kan se din udvikling og mærke resultater.


Du vil lære at forsvare dig mod de angreb, der hører til vores tid. Der indgår forsvar mod alle former for angreb uden våben og med håndvåben som f.eks. stav og kniv.

Gradueringer


Som mange japanske kampformer anvender Ju-jitsu også gradssystemer, hvor en opnået grad blandt elever vises med bæltefarve.

Gradsystemet i Ju-jitsu følger judoens, som den moderne Ju-jitsu


I de seriøse Ju-jitsusystemer er der ikke automatisk graduering men indstilling i forhold til elevens evne og adfærd, dog så alle følger den indbyggede sværhedsgrad op gennem graderne. Normalt tager det 8-9 år at nå de højeste elevgrader, og mange elever står på en høj elevgrad igennem mange år.


En graduering er en prøveaflæggelse på en i forvejen beskrevet kompetence, der måles elevens samlede evne til at kunne håndtere en række kampsituationer.

Indstilling til graduering foretages af elevens egen instruktør og godkendes af klubledelsen. Der gennemføres en række prøvegradueringer, hvor samlet fremtræden, adfærd, teknisk dygtighed, effektivitet og en lang række andre forhold vurderes på et skalasystem.

På det tekniske område foretages der vurderinger af beherskelse af grundteknikker - Ju-jitsuens værktøjskasse nemlig f.eks. fald, kast, bevægelser, slag/sparketeknikker, parader, undvigelser - og evnen til at kunne omsætte basisteknikkerne til håndtering af forskellige angreb. Vurderingen ligger på to niveauer, det kvantitative i form af beherskelse af et bestemt antal teknikker enkeltvis og i sammenhæng, og det kvalitative i form af effektivitet, hurtighed, overblik og situationsforståelse. Derudover lægges samlet adfærd til grund for såvel indstilling til graduering som under graduering.


Hver elevgrad har et beskrevet niveau omkring kvantitet og kvalitet af teknikker og kampsituationer - og af elevens forventede adfærd i og uden for klubben.


Ud over teknisk niveau og samlet kampeffektivitet lægger vi lige som alle seriøse klubber vægt på vores medlemmers samlede adfærd og signaler i og uden for klubben. At lære at slås på højt niveau stiller meget store krav til elevernes etiske standarder.

Vores træningsmiljø


Selv om vi satser bevidst på den høje disciplin, der er nødvendig for at træne kampteknikker, er vi kendt for en venlig, rolig og omsorgsfuld omgangsform, hvor vi samtidig stiller store krav til os selv og den enkelte elev ud fra hans og hendes forudsætninger.


Vi forventer formel høflighed, rolig og behersket optræden, som giver de bedste vilkår for den intensive indsats, som er naturlig hos os. Ud over et godt træningsmiljø er dette en forudsætning for at undgå alvorlige træningsskader.


Vi må indrømme, at vi ikke har de allerbedste fysiske rammer, som aldrig er mulige, når man træner på en skole i lejede lokaler. Til gengæld kan vi holde vores kontingenter på et meget lavt niveau i forhold til den træning, der tilbydes.

Grad - Bæltefarve.

 

Elevgraderne

Elevgraderne betegnes ved navnet  "kyu" og vises med en "snip", langsgående farvet streg på bælte eller fuldfarvet bælte, alt dette afhænger af alder.

 

Elevgrader opdeles i seks niveauer, der hver vises med en bæltefarve.

Begyndere uden graduering bærer hvidt bælte, derefter er der fem elevgrader fra laveste grad gul, derefter orange, grøn, blå og højeste elevgrad brun.

 

De laveste elevgrader (hvid, gul og orange) bæres typisk i et år, grønt typisk i et til to år, blåt i to år eller mere, og brunt i minimum to år eller mere.

 

For de højeste elevgrader (blåt og brunt) stilles der meget store krav til fysisk form, teknisk perfektion og kampeffektivitet - og til elevens adfærd. Alle højere elevgrader og sort bælte kræver ren straffeattest omkring volds- og seksualovergreb.

 

Sort bælte betegner en mestergrad og ikke nødvendigvis en instruktørgrad, selv om instruktører i Ju-jitsu selvfølgelig skal have sort bælte. At få sort bælte tager som hovedregel 10-12 år

AIKI-DO TÅRNBY SELVFORSVAR

 

VUC Amager

Pigernes Gymnastiksal

Sneserevej 10

2770 Kastrup

 

Kontakt

Kenn Jørgensen

Mobil: (+45) 20 99 89 66

Copyright © 2019 - 2020 . All Rights Reserved